De Golden Earring en de nieuwe mentaliteit

Toen de Golden Earring begin dit jaar, terugkeerde uit de States, namen zij eigenlijk een geheel nieuwe mentaliteit mee, die weliswaar al een heel tijdje sluimerde binnen de groep, maar die in Amerika plotseling tot leven is geblazen. Barry vertelde daarover in zijn interview in ons juni nummer, maar wat hij niet kon voorzien is, dat deze mentaliteit ook zeer snel het grote publiek zou bereiken. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom het klimaat, nodig voor een levende popcultuur zo snel verbeterde. Er waaide een verfrissende wind uit Amerika, een mistral, die de naam Woodstock kreeg. De Mojo organisatie uit Delft zette in Rotterdam iets onder de naam Holland Pop Festival in beweging: een proces met Amerikaanse groepen als Byrds en Jefferson Airplane als katalysator. Zo werd het publiek met iets geconfronteerd , dat de Earring al aan den lijve had ondervonden en in zijn muziek uitdrukte. Het hoeft daarom niet te verbazen, dat de nieuwe single van de Earring 'Back Home' precies de weerklank vond die hij zocht.

The new mentality
Vrienden
De Earring vormt een van de weinige groepen in ons land, die voornamelijk op onderlinge vriendschap is gebouwd. Om deze reden moest de opvolging van Jaap Eggermont wel meer problemen opleveren dan aanvankelijk werd vermoed. Een goeie drummer alléén past niet in de Earring, een goeie drummer, die tevens de keten van vier gelijkgestemde karakters kompleet maakt, wel. Sieb Warner is een goeie drummer, maar geen Earring. Dat bleek al gauw en daarom wordt zijn plaats momenteel ingenomen door Cesar, ex-drummer van de Living Blues, die wel de Earring mentaliteit aankan. De Earring werkt momenteel zeer kritisch. Er wordt precies bijgehouden in welke zalen de sound het wel doet en in welke niet. Barry vertelde: 'wij zijn nu in 13 zalen opgetreden sinds Cesar bij ons werkt en in 11 daarvan werden wij na anderhalf uur spelen teruggeroepen'. Het moet maar eens duidelijk gezegd worden: de Earring vormt momenteel onze beste live groep, dat is niet iets wat alleen het publiek opmerkt, maar ook door de jongens zelf zo gevoeld wordt: jarenlang vechten werpt momenteel zijn vruchten af.
Nieuwe Elpee
Wanneer de Earring op dit moment een podium opkomt, is het publiek zelf al gaan zitten, bereid om te luisteren. Barry zegt: 'de zalen hier verschillen niets meer van die in Amerika, er is dezelfde sfeer'. Dat Barry op de nieuwe single van de Earring zingt, heeft geen bijzondere betekenis, het is iets wat in de zaal gebeurt en dus ook op de plaat. De Earring waken voor gewoontevorming, vullen elkaar zoveel mogelijk aan. In september gaat de groep weer voor anderhalve maand naar Amerika en weet dan dat er in Nederland een elpee in de winkel ligt met de titel 'Golden Earring'. Moet je gehoord hebben, dan weet je hoe nederpop op zijn best klinkt. Die tournee door Amerika betekent niet, dat Europa vergeten wordt: eigenlijk heeft de Earring zijn zinnen gezet op de Duitse markt, die momenteel 'Back Home' aan het verwerken is; in Amerika brengt Red Bullet op zijn eigen label de single 'Back Home' uit, wanneer de Golden Earring zijn rondreis start in Miami, waar dan een popfestival gaande zal zijn. Het is natuurlijk erg gevaarlijk om voorspellingen te doen, maar laten wij het er persoonlijk op houden, dat wij 'Back Home' zo'n goeie single vinden, dat wij hem een 'Venus' effekt in de States toewensen. En anders moeten de yankees het zelf maar weten...
Muziek Express - september 1970